Onderhoudsvormen voor tuin en buitenruimte

Professioneel onderhoudTerug naar overzicht

Onderhoud benaderen wij steevast op professionele wijze. Bruikbaarheid, veiligheid, comfort, duurzaamheid en uitstraling zijn aspecten die aan bod komen. Op al deze zaken kan een bepaalde onderhoudsactiviteit invloed hebben.
Duurzaamheid speelt voor Astrum een belangrijke rol. Door een uitgekiend onderhoudsprogramma op te stellen en uit te voeren, voorkomen wij onnodige inzet van mankracht en verspilling van grondstoffen en energie. Wij proberen een balans te vinden tussen wensen en eisen, rekening houdend met de natuur.

Reactief of curatief onderhoud

Astrum maakt onderscheid tussen drie onderhoudscategorieën: reactief of curatief, proactief en planmatig onderhoud, gebaseerd op een duurzame aanpak.
Reactief of curatief onderhoud betreft onderhoud dat op dat moment nodig is. Een voorbeeld is leegstaand vastgoed waarvan de tuin of buitenruimte een nette uitstraling moet hebben. Onderhoud vindt vaak plaats na een klacht of opmerking. Het ad hoc-karakter maakt deze aanpak op de lange termijn relatief duur.
Wij kunnen ook curatief onderhoud plegen, zodat problemen blijvend verholpen zijn.

Pro-actief onderhoud

Pro-actief onderhoud doen wij op basis van ervaring en kennis van de lokale situatie. Dit voorkomt dat de buitenruimte kwalitatief achteruitgaat. Aan de hand van een onderhoudsplan wordt gedurende een vooraf afgesproken termijn – één jaar of meerdere jaren – preventief onderhoudswerk uitgevoerd.

Duurzaam onderhoud

Duurzaam onderhoud is een derde vorm, uitgaand van een langetermijnplanning. Het gaat om een strategisch plan waarin het reguliere onderhoud wordt uitgebreid. Dat maakt handhaving of verbetering van de kwaliteit mogelijk gedurende de afgesproken periode.
Astrum heeft bij deze onderhoudsvorm twee opties: duurzaam strategisch onderhoud en adaptief onderhoud. Bij de eerste optie is het uitgangspunt handhaven of verhogen van het kwaliteitsniveau van de tuin of buitenruimte.
Adaptief onderhoud heeft alles te maken met de aanpassing van de tuin of buitenruimte aan het gebruik of de omgeving.

Van verhard naar groen

Een voorbeeld is het omvormen van een schoolplein met veel verharding naar een groene ruimte met speelmogelijkheden. Of het aanpassen van een gemeenschappelijke tuin die weinig wordt benut, naar een tuin die uitnodigt tot meer onderlinge sociale contacten binnen het wooncomplex.
Graag leggen wij u in een persoonlijk gesprek uit hoe deze twee opties van duurzaam onderhoud en de andere onderhoudsvormen in uw situatie toepasbaar zijn.

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver