Verzorgde buitenruimte tegen lagere kosten

Onderhoud Groen-compleetTerug naar overzicht

Verzorgde buitenruimte tegen lagere kosten

Als eigenaar of beheerder wilt u de onderhoudskosten van tuinen en groen verlagen. Tegelijkertijd moet de buitenruimte er verzorgd uitzien. Astrum maakt beide mogelijk dankzij het onderhoudsconcept ‘Groen-compleet’. Wij worden als het ware uw onderhoudspartner. U spreekt met ons de kwaliteitseisen af voor het onderhouden van de tuin of de buitenruimte, voor een vastgestelde periode. Deze termijn is meestal 3, 5 of 10 jaar.
Het is onze verantwoordelijkheid om alles conform de afgesproken kwaliteitseisen te realiseren. Astrum bepaalt zelf op welke wijze we deze eisen invullen, op basis van ervaring en kennis. Uiteraard houden we ons aan de afspraken.

Onderhoudskosten omlaag

Voor beide partijen betekent dit een win-winsituatie. U verlaagt als eigenaar of beheerder de kosten voor onderhoudswerk. En wij realiseren daarmee continuïteit in onze werkzaamheden en een betere bezetting door het jaar heen.
Het leidt tot een duurzame relatie tussen u en ons. De kwaliteit van uw tuin en buitenruimte is over een langere periode verzekerd.

Totaalonderhoud-afspraak

Als u dat wilt, kunt u met ons een totaalonderhoud-afspraak vastleggen. Daarin staat het resultaat omschreven. Van tevoren bespreken we met de opdrachtgever alle wensen. Alles wordt zeer precies vermeld: condities, doelen, oplossing van problemen, communicatie over en weer.
Uw grote voordeel is dat het risico voor het onderhoud bij Astrum komt te liggen. U kunt zich richten op uw eigen kernactiviteiten, in de zekerheid dat wij waken over het onderhoud. Astrum kan binnen dit concept innovatieve onderhoudsmethoden toepassen. Hoe efficiënter wij te werk kunnen gaan, des te beter het onderhoud. Ook faalkosten en bijbehorende onderhoudskosten worden daardoor lager.

Astrum voert regie

Bij het onderhoudsconcept ‘Groen-compleet’ speelt de capaciteit in de verschillende periodes een grote rol. Astrum voert de regie over welk onderhoud wanneer nodig is en hoe dit wordt uitgevoerd. Op basis van onze deskundigheid kunnen wij dit prima inplannen.
In een onderhoudsverslag leggen wij een zeer nauwkeurig beeld van de tuin of buitenruimte vast. Het eerste ijkpunt is de situatie in de opstartfase. Met de verslaglegging voorkomen wij later in het traject misverstanden of discussiepunten.

Voordelen voor opdrachtgevers:

+ Financiële zekerheid
+ Minder risico’s
+ Minder specialistische kennis nodig
+ Kostenbesparing
+ Geen toezicht op de uitvoering nodig
+ Mogelijkheid om te sturen op hoofdlijnen
+ Verbetering van kwaliteit
+ Een duurzame relatie

Heeft u interesse, neem dan contact op met Wibo van Noort.

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver