Kwaliteit van werk altijd bespreekbaar

Kwaliteit in onderhoudTerug naar overzicht

Bij Astrum staat kwaliteitsdenken en -doen bovenaan de lijst. Wij leveren de diensten die met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
Astrum is lid van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. In ons managementsysteem dat voortdurend wordt aangescherpt, zijn zaken als veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit nauw met elkaar verweven. Bij onderhoudswerkzaamheden maken wij gebruik van controlepunten.

Controlesysteem

Wij maken de kwaliteit van door ons uitgevoerd onderhoudswerk graag inzichtelijk. Dat brengen wij duidelijk in kaart. U krijgt daarmee inzicht of het werk voldoet aan de gemaakte afspraken.

Het controlesysteem bestaat uit vier onderdelen:
Kwaliteitseisen bij (deel)oplevering.
Controlemethode en beoordeling van de gesteldheid van de tuin of buitenruimte.
Standaardwerkomschrijvingen.
Controlemethode bij opleveringskeuringen.

Hoe dit werkt in de praktijk, leggen we graag uit als u met ons een afspraak maakt. De beschrijving is deel van de onderhoudsovereenkomst.

Eisen en wensen vastgelegd

Voordat een contract wordt afgesloten, leggen we de eisen en wensen van de opdrachtgever inzake het onderhoudsresultaat nauwkeurig vast. Een opdrachtgever moet zich vooraf een duidelijk beeld kunnen vormen van de kwaliteit die Astrum zal leveren.
Daarbij spreken we vaak over A-plus, A-, B-, C- of D-niveau. Het niveau waarop Astrum tuin en groenprojecten voor u uiteindelijk aan de slag gaat, wordt door u bepaald.

Behalve onderhoudswerkzaamheden levert Astrum ook de volgende diensten:
Klachten- en calamiteitenafhandeling.
Begeleiding van complexere of lastigere onderhoudszaken.
Opstellen en naleving van een meerjarenonderhoudsplanning (MOP).
Controle en advies ten aanzien van de onderhoudsstaat, in het algemeen of specifiek over een bepaald onderdeel van het beheer.
Planningen, specifiek voor de oplevering van uitgevoerde onderhoudswerken.

Smeerolie in samenwerking

Goed communiceren en onderhoudsafspraken hebben bij ons alles met elkaar te maken. Voor Astrum is dat de smeerolie in de samenwerking met u en andere betrokken partijen.
Het nakomen van afspraken mag geen verstikkend karakter hebben. Vandaar dat wij gebruikmaken van een vooraf opgestelde overlegagenda. Volgens die agenda bespreken wij met u regelmatig uitgevoerde en geplande werkzaamheden.

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver