Werkwijze Astrum Groen

Werkwijze

De ene tuin is de andere niet; datzelfde geldt voor het gebruik van een tuin. Daarom is het belangrijk om eerst de wensen, eisen en ideeën voor een nieuwe tuin of tuinrenovatie te inventariseren. Die vormen altijd de basis voor een goed advies over aanleg of onderhoud. Astrum beschikt over zeer veel kennis en ervaring. Door de jaren heen zijn we ons steeds meer gaan specialiseren in het groene vak.

Plan van aanpak

Nadat je contact met ons hebt opgenomen, plannen we op korte termijn een eerste afspraak in. Na het gesprek zetten we alle eisen, wensen en mogelijkheden voor jouw nieuwe tuin duidelijk op papier. Bevalt ons plan van aanpak je, dan gaan we het liefst snel aan de slag.

Werkwijze Astrum tuin en groenprojecten

Vakbekwame hoveniers, Astrum tuin en groenprojecten

Zoek je een

Vakbekwame hovenier?

Projectplanning

Bij het uitvoeren van een tuinproject maken we – in overleg – een planning. Daarbij houden we rekening met wisselende periodes in onze andere werkzaamheden en met de weersomstandigheden.

Communicatie over uitvoering

Wij voeren het werk uit zoals dat is afgesproken. Tijdens de werkzaamheden houden wij je op de hoogte van de vorderingen. Die communicatie is ook belangrijk als zich iets onvoorziens aandient. Bij meerwerk overleggen we uiteraard even. In alle gevallen zorgt Astrum voor een keurige oplossing van meer- of minderwerk.

Eindcontrole en nazorg

Als we klaar zijn met ons werk, lopen we alles samen met je door. Ben je tevreden over het geleverde, dan teken je het opleveringsformulier. Dit vormt de basis van onze factuur. Ook na de opdracht staan we graag nog voor je klaar. Zo beoordelen we na een jaar de door ons geleverde beplanting op groei en vitaliteit. Hierdoor ben je verzekerd van inboetgarantie.

Zoek je een

Vakbekwame hovenier?

Vakbekwame hoveniers, Astrum tuin en groenprojecten

Astrum is in te schakelen voor onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Alle voorkomende aanlegwerkzaamheden
  • Aanplanten, houtwerk, verharding, tuinafscheiding en vijveraanleg.
  • Tuintechnische uitvoering; beregening, grondkering, verlichting en metselwerk.
  • Grondwerkzaamheden, grondverbetering en plantklaar maken.
  • Bestrating van tuin, terras of garagepad.
  • Aanleg van een groendak op alle soorten daken; berging, woning of garage.
  • Bodemonderzoek voor beplanting en bemesting.
  • Hout en timmerwerkzaamheden; pergola’s, vlonders en damwanden.
  • Beplantingsadvies, onderhoudsadvies, levering van beplanting en de aanplant.

Consumenten/B2B-voorwaarden

De offerte, opdracht en werkomschrijving worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Het geheel wordt aangevuld met de Consumenten/B2B-voorwaarden van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) waarbij Astrum aangesloten is. Bij de opdrachtverstrekking maken wij tevens afspraken over de facturatie- en betalingstermijnen.

Lid branchevereniging VHG

Astrum tuin- en groenprojecten is aangesloten bij de VHG, de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Als VHG-lid hanteren wij de C- en B-voorwaarden. Ons lidmaatschap biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillencommissie als je vindt dat wij ons werk niet naar behoren hebben uitgevoerd. Dat is overigens alleen voor de zekerheid, want wij doen er alles aan om tevreden klanten te hebben. Mocht er onverhoopt iets zijn, dan horen wij dat graag.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op:

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48

Aangesloten bij VHG

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief: