Samen het werk en de tuin bespreken en daarna aan de slag.

Onze werkwijzeTerug naar overzicht

De ene tuin is de andere niet; datzelfde geldt voor het gebruik van een tuin. Daarom is het belangrijk om eerst de wensen, eisen en ideeën te inventariseren. Die vormen altijd de basis voor een goed advies over onderhoud of aanleg. Aan alles merkt u – al in het voortraject – dat Astrum over kennis en ervaring beschikt en uitermate bekwaam is in het groene vak. Dankzij onze professionele advisering kunt u tot in lengte van jaren genieten van uw tuin, buitenruimte of groen. Graag komen we een kijkje nemen om ter plekke de situatie met u te bespreken.

Duidelijk omschreven

Nadat u contact met ons hebt opgenomen, plannen we op korte termijn een eerste afspraak in. Na dat gesprek zetten wij alle eisen, wensen en mogelijkheden duidelijk op papier. Hebben wij u weten te overtuigen van onze aanpak, dan gaan wij het liefst snel aan de slag.

Consumenten/B2B-voorwaarden

De offerte, opdracht en werkomschrijving worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Het geheel wordt aangevuld met de Consumenten/B2B-voorwaarden van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) waarbij Astrum aangesloten is. Bij de opdrachtverstrekking maken wij tevens afspraken over de facturatie- en betalingstermijnen.

Projectplanning

Bij het uitvoeren van een project maken we – in overleg met u – een planning. Daarbij houden we rekening met wisselende periodes in onze andere werkzaamheden en met de weersomstandigheden.

Communicatie over uitvoering

Wij voeren het werk uit zoals dat met u is afgesproken. Tijdens de werkzaamheden houden wij u op de hoogte van de vorderingen. Die communicatie is ook belangrijk als zich iets onvoorziens aandient. Bij meerwerk overleggen we uiteraard met u. In alle gevallen zorgt Astrum voor een keurige oplossing van meer- of minderwerk.

Eindcontrole en nazorg

Als we klaar zijn met ons werk, lopen we alles samen met u na. Bent u tevreden over het geleverde, dan tekent u het opleveringsformulier. Die vormt de basis voor onze factuur. Nazorg staat bij Astrum hoog in het vaandel. Ook als we ‘klaar’ zijn met uw tuin, buitenruimte of groen, kunt u altijd beroep op ons blijven doen. We lossen graag eventuele ‘probleempjes’ op. Verder beoordelen we na een jaar de door ons geleverde beplanting op groei en vitaliteit. U weet zich zo verzekerd van inboetgarantie.

Lid branchevereniging VHG

Astrum tuin en groenprojecten is aangesloten bij de VHG, de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Als VHG-lid hanteren wij de C- en B-voorwaarden. Ons lidmaatschap biedt u tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillencommissie als u vindt dat wij ons werk niet naar behoren hebben uitgevoerd. Dat is overigens alleen voor de zekerheid, want wij doen er alles aan doen om u tevreden te stellen. Daar kunt u op rekenen. Mocht er onverhoopt iets zijn, dan horen wij dat graag.

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver