De garantie van uw VHG-hovenier

Uw garantieTerug naar overzicht

Garantie van uw VHG-hovenier

Vertrouwen is belangrijk. Hoe weet u, dat u met een professionele hovenier te maken heeft? Een hovenier die afspraken nakomt, garantie biedt en serieus met eventuele klachten omgaat?

Bij ons heeft u een streepje voor. Wij hanteren namelijk heldere Algemene Consumentenvoorwaarden en geven u de garantie dat eventuele fouten en schade worden hersteld. Daarmee onderscheiden wij ons extra als professioneel hoveniersbedrijf.

Gaat u met ons in zee, dan kunt u rekenen op:

  • Vakkundige aanleg of renovatie van uw tuin
  • Deskundig advies
  • Planmatig onderhoud

Dit wordt allemaal vastgelegd in een heldere, gedetailleerde offerte. U ontvangt deze samen met een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden van Branchevereniging VHG.

En als er dan toch iets misgaat? Omdat u zaken doet met een VHG-hovenier, heeft u – wanneer uw klacht terecht is – op basis van deze voorwaarden de garantie dat fouten en schade worden hersteld.

Algemene Consumentenvoorwaarden

Wij verstrekken u bij de offerte altijd een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden welke wij hanteren. Deze zijn goedgekeurd door de Consumentenbond en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In de voorwaarden staat wat u van ons kunt verwachten, maar ook waar u zelf op moet letten.

Heeft u vragen over de Algemene Consumentenvoorwaarden? Neem dan contact op met ons.

VHG Garantiecertificaat

Astrum is een professioneel hoveniersbedrijf. wij staan volledig achter de geleverde goederen en diensten. Als bewijs daarvan ontvangt u het VHG Garantiecertificaat.

Professionaliteit gegarandeerd

De VHG-lidmaatschapsvoorwaarden garanderen de professionaliteit van Astrum. U kunt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat wij:

Onze bedrijfaansprakelijkheidsverzekering goed geregeld is
Ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
De Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland correct toepast
De Algemene Consumentenvoorwaarden van VHG toepassen

U heeft een klacht

(tekst website VHG)

Als u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden bent over de producten of diensten van de VHG-hovenier, volgt u dan deze procedure:

 1. Meld uw klacht schriftelijk bij de hovenier. Doe dit zo snel mogelijk nadat u deze heeft geconstateerd. Omschrijf uw klacht zo helder en volledig mogelijk.

2. De hovenier heeft 4 weken de tijd om te reageren. Zo nodig laat hij een onafhankelijke derde de zaak onderzoeken.

3. Is uw klacht niet in onderling overleg op te lossen, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Groen. U moet dit doen binnen 3 maanden nadat u uw klacht bij de hovenier heeft ingediend. Uw klacht digitaal indienen bij de Geschillencommissie.

4. De Geschillencommissie Groen is onafhankelijk en onpartijdig. Deze commissie ontvangt graag alle informatie van u. Ook van de hovenier wordt informatie gevraagd. Zo nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in.

5. Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Daarna doet de commissie uitspraak.

6  De uitspraak van De Geschillencommissie kan inhouden dat de hovenier herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Of dat u een schadevergoeding krijgt toegekend.

7. De uitspraak van De Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

8. Als de hovenier het niet eens is met de uitspraak, kan hij de zaak binnen 2 maanden na de beslissing van De Geschillencommissie voorleggen aan de rechter ter toetsing.

9. Laat de hovenier de zaak niet door de rechter toetsen, of stelt de rechter hem niet in het gelijk, dan moet de VHG-hovenier de uitspraak nakomen. Stichting Garantiefonds Groen staat hiervoor borg. Dit heet ook wel de ‘nakomingsgarantie’.

Nakomingsgarantie

VHG-leden zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Groen. Dit fonds staat tot € 10.000,-- borg voor de nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Groen door leden van Branchevereniging VHG.

Er zijn bepaalde situaties waarin de Stichting Garantiefonds Groen geen nakomingsgarantie verschaft. Bijvoorbeeld wanneer het VHG-lid failliet is verklaard voordat de Geschillencommissie Groen het geschil in behandeling heeft genomen. U leest hier meer over in de Algemene Consumentenvoorwaarden (artikel 20.2).

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver