Een groen-luchtfilter, de oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit, groen voor luchtTerug naar overzicht

Er zijn diverse oplossingen mogelijk om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Een goede oplossing is beplanting, een natuurlijk luchtfilter. Beplanting draagt bij aan verlaging van de concentraties van fijnstof en NO2. In een stedelijke omgeving moet de beplanting echter wel voldoen aan bepaalde eigenschappen.

Fijnstof

De problemen met de luchtkwaliteit in Nederland ontstaan door fijn stof, stikstofdioxide en ozon. Vooral op plaatsen met veel verkeer of veel industrie overstijgen de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in de lucht de Europese grenswaarden. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging zijn verkeer, energievoorziening, industrie, landbouw en huishoudens.

Wat komt er op leefniveau voor in de lucht?

Fijn stof (of PM10) is een verzamelnaam: van zandkorrels en roetdeeltjes tot stukjes afgesleten autoband of wegdek.
Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor verbindingen tussen zuurstof en stikstof. Stikstofoxiden zijn zeer schadelijk voor het milieu. De voornaamste zijn stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2).
Ozon: een vervuilende stof die een schadelijk effect heeft op mens en natuur. In de zomer is de ozonconcentratie hoger dan in de winter. Voor de vorming van ozon zijn veel zon, een hoge temperatuur en weinig wind bepalend. Ozon is de meest reactieve en giftige bestanddeel van zomersmog. Het dringt bij de inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen.

Werking van beplanting als filter

De laatste jaren worden er met diverse soorten beplanting en beplantingsvormen als luchtfilter proeven gehouden. Naast bomen en heesters is uit onderzoek gebleken dat ook mos en vetplanten als sedum fijn stof kunnen opvangen en vasthouden. Planten vangen fijnstof op en uiteindelijk komt het terecht op de grond en wordt het geadsorbeerd aan bodemdeeltjes. Fijn stof zelf zal weinig schadelijk zijn voor het milieu. Organische verbindingen die aan het stof zijn geadsorbeerd, kunnen door in de bodem aanwezige micro-organismen worden afgebroken. Groen en ook mos kan ingezet worden om de lucht te zuiveren. Uit onderzoek van de Universiteit van Bonn (D) blijkt dat mos fijn stof kan verteren. Het onderzoek toont aan dat 1 m2 mos jaarlijks ongeveer 20 gram fijn stof kan 'opeten'

Bomen en heesters

Volgens onderzoeker Fred Tonneijck (Wageningen UR) wordt de economische waarde van bomen vaak vergeten. Groen kan een belangrijke rol vervullen bij de bestrijding van luchtvervuiling. Bomen vangen stikstofoxide, ozon, ammoniak, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen op; ze vangen vervuiling af via huidmondjes op de bladeren. Welke stoffen het best kunnen worden afgevangen hangt af van de soort boom en de bladersoort. Brede, dunne bladeren zijn zeer effectief. Bladeren met een dikke huidlaag vangen veel vluchtige organische stoffen weg. Ruwe, harige bladeren vangen fijn stof op.

Dak- en gevelbegroeiingen kunnen fijn stof opnemen. Uit onderzoek van Alterra van Wageningen UR blijkt dat 100 m2 begroeid oppervlak per jaar ongeveer 100 gram fijnstof kan opnemen.

Verontreiniging wordt het best bestreden met een beplanting van verschillende soorten beplanting met verschillende bladeigenschappen. Deze moeten geplant worden in een open structuur om zo goed mogelijk wind te vangen. Bij een juiste toepassing geven bomen 15 tot 20% reductie van fijn stof, 10% minder stikstofoxide en 8% minder ozon

Bron: Groene Ruimte groen en luchtkwaliteit
Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver