Iedere vierkante meter telt.

BiodiversiteitTerug naar overzicht

Biodiversiteit, de mate van verscheidenheid aan levensvormen in een ecosysteem. Bio staat voor leven, diversiteit staat voor afwisseling of verscheidenheid. Het gaat slecht met de biodiversiteit. Mensen hebben een slechte invloed op de aarde en de ecosystemen. Zuurstof, schoon water, grond van goede kwaliteit worden bedreigd.

Natuurlijke systemen

Het is niet direct zichtbaar maar deze systemen zorgen voor voedsel, brandhout, medicijnen en drinkwater. Daarnaast zorgen ze ook voor het zuiveren van lucht en water, het bestuiven van gewassen, het vasthouden van grond, het opslaan van koolstof en het reguleren van temperatuur.

Afname biodiversiteit

In Nederland is de biodiversiteit afgenomen tot circa 15% van de oorspronkelijke situatie. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang zijn de verstedelijking, intensivering van de landbouw en milieuvervuiling.

Leven in de stedelijke omgeving

Goed om te weten dat er meer natuur en biodiversiteit in de stad is dan je verwacht. De biodiversiteit in de stad is zelfs groter dan er buiten! Verrassend niet? Inmiddels leeft meer dan de helft van de mensen in de stad en hetzelfde lijkt te gelden voor flora en fauna.

De grote diversiteit in de bebouwde omgeving, met diversiteit in microklimaten, groen en bebouwing, zorgt voor meer flora en fauna-diversiteit.

Help de biodiversiteit een handje

Om de biodiversiteit verder te verbeteren telt iedere vierkante meter. Met een groene tuin, een groen dak een groene gevel, groene erfafscheiding en een vijver in de tuin kan je de natuur een handje helpen.

Wilt u ook bijdragen aan meer biodiversiteit maak dan vrijblijvend een afspraak, wij praten u graag bij.

Zelf actie ondernemen

Voor iedere tuin geldt:
Minder en in ieder geval waterdoorlatende verharding
Maak ruimte voor tuinafval (onder andere dood hout)
Zorg voor voedsel voor (kleine) dieren en insecten
maak ruimte voor water (infiltratie en open water)
en maak je tuin groen, groen, groen.

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver