Groen handelen en een balans vinden.

Duurzaamheid en MVOTerug naar overzicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid verdienen een plek binnen het groen. Dat staat voor ons vast. Duurzaamheid betreft niet alleen milieu en mensen, met de toekomst in het achterhoofd. De maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken en bewust handelen horen er net zo goed bij.

Duurzaamheid moet ervoor zorgen de drie P’s – Planet, Profit en People – met elkaar in evenwicht zijn. Winst maken is belangrijk om een bedrijf te laten bestaan, maar dan wel in balans met de P’s van Planet en People. Dat betekent zorgen voor andere mensen, die kwetsbaar zijn of het moeilijker hebben. 

Minder druk op milieu

Dat is echter maar een deel van het verhaal. Om de toekomst voor mens en planeet veilig te stellen, is het nodig om de druk op het milieu terug te dringen. Hoe meer we consumeren – veel te vaak op verkeerde wijze – des te meer CO2-uitstoot, afval en verbruik van schaarse grondstoffen. We zullen ons dagelijkse handelen grondig moeten veranderen. Zolang we als mensen duurzaamheid niet serieus nemen, neemt de dreiging voor de komende generaties toe.

Het gaat bijvoorbeeld over:

+ Afval en schadelijke stoffen die niet in het milieu thuishoren.
+ Bestrijdingmiddelen die de hommel en de bij bedreigen.
+ Luchtvervuiling door uitstoot van schadelijke gassen.
+ Overmatige verspilling van grondstoffen.

Alternatieven zoeken

Er is de laatste decennia steeds meer duidelijk geworden over duurzaamheid en MVO. En we weten waarom die zo belangrijk zijn. Maar hoe kunnen we duurzaam handelen?

Wij zien het als een enorme uitdaging om de gedachten en ideeën over MVO en duurzaamheid toe te passen in ons werk, de tuin en de buitenruimte. Zo kijken we voortdurend of onze werkwijze wel (voldoende) duurzaam is. We onderzoeken alternatieven die het milieu ontzien. Hoe we middelen, zoals onze machines, op de juiste manier kunnen inzetten. Een alternatief is het nieuwe rijden, maar ook de routing bij werkzaamheden. We zorgen voor een goede werkvoorbereiding en proberen faalkosten te beperken.

Duurzame materialen

Verder geven we advies over de juiste materialen en de juiste toepassing. Een aansprekend voorbeeld is het thema ‘De levende tuin’. Wij zoeken actief in de markt naar nieuwe materialen die op duurzaamheid zijn geënt. Bij het gebruik van hardhout en geïmpregneerd hout gaat het om materialen die vervangen kunnen worden. Dit vereist een andere denkwijze.

Wij beschouwen het als onze taak om klanten voor te lichten en te adviseren. Er zijn vele initiatieven, daarom is het van groot belang om open te staan voor alternatieven. Wilt u meer weten over een duurzame tuin of buitenruimte, dan praten we u met alle plezier bij. 

Terug naar overzicht
Wij nemen snel contact met u op

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver