Duurzame hovenier

Duurzaam hoveniersbedrijf

Onze bedrijfsvoering is gebaseerd op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dat stelt ons in staat om – uitgaand van duurzaamheid – maatwerk te leveren aan diverse doelgroepen. Duurzaam handelen, het op een verantwoorde manier bezig zijn met groen, zit in onze genen. Zo leggen wij levende particuliere tuinen en bedrijfstuinen aan die bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving.

Duurzame tuin

Een duurzame tuin betekent dat we meer (inheemse) planten en duurzame materialen moeten gebruiken. "Ook consumenten kunnen een grote bijdrage leveren door hun tuin op een verantwoorde wijze in te richten en te onderhouden. Een groene leefomgeving is belangrijk. Ook voor de kinderen die er spelen." (Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken).

Duurzame inrichting

Bij de inrichting van de tuin kan er gelet worden op materialen die kunnen worden gerecycled en lang meegaan. Maar ook door anders om te gaan met de tuin en geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest te gebruiken. Dus duurzaam omgaan met de bodem en water. We moeten meer denken in alternatieven, andere manieren van inrichten en handelen.

VHG

De branche-vereniging voor hoveniers en groenvoorzieners (VHG) stimuleert haar leden om duurzaamheid, waaronder biodiversiteit, actief uit te dragen. Hoveniers zijn misschien wel de beste ambassadeurs voor de duurzame, levende tuin. 

Meerwaarde

Astrum staat volledig achter de principes en het belang van de ’De Levende Tuin’. Wij zien het als onze taak om er meer bekendheid aan te geven. Wij doen dit door de Levende tuin in te passen in het werk wat wij maken. Wij informeren u graag over de principes van ‘De Levende Tuin’ en de meerwaarde daarvan voor de kwaliteit van de buitenruimte en ons leven.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is hierin een belangrijk thema, de wereld kan niet zonder. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen (bron biodiversiteit.nl).  

Vrijblijvende afspraak

Wilt u meer weten? Maakt u dan vrijblijvend een afspraak

Contact

Astrum tuin en groenprojecten
Zonnehof 123
2632 BJ Nootdorp
T 015 750 49 48
info@astrumgroen.nl

Volg ons op:

Professionele aanleg en renovatie van uw tuin

Tuinvijver